Konkurrensverket avslutar utredning

Publicerad

Konkurrensverket har utrett om två företag verksamma inom beläggningsbranschen har överträtt konkurrenslagen genom utbyte av strategisk information. Utredningen är nu avslutad och ärendet avskrivet.

Konkurrensverket inledde 2017 en utredning om en eventuell överträdelse av konkurrensreglerna. Misstankarna rörde två företag som skulle ha samordnat sig i privata upphandlingar avseende beläggningsarbeten genom utbyte av strategisk information. Mot bakgrund av detta genomförde Konkurrensverket i november 2017 en oanmäld inspektion, en så kallade gryningsräd, på plats hos ett av företagen.

Mot bakgrund av vad som framkommit under utredningen anser Konkurrensverket att det saknas skäl att prioritera ärendet vidare och skriver därför av ärendet från vidare handläggning.

Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare innebär inte ett ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information