Konkurrensverket avslutar utredning mot Posten

Publicerad

Konkurrensverket har utrett om Posten, genom att bland annat ge årsvolymrabatter, tillämpat ett prissättningsförfarande som strider mot förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Utredningen har inte visat att Posten skulle ha brutit mot förbudet i konkurrenslagen.

Upprinnelsen till ärendet var att Konkurrensverket fått information om att Posten tillämpade utestängande prissättningsförfaranden. Informationen ledde till att Konkurrensverket kunde genomföra en platsundersökning i Postens lokaler den 3 maj 2011. Därefter har Konkurrensverket utrett Postens prissättning. Det har inte framkommit något som visar att Postens prissättning leder till utestängning av en lika effektiv aktör från den aktuella marknaden. Därför skriver Konkurrensverket nu av ärendet.

Relaterad information