Konkurrensverket avskriver klagomål mot Systembolaget

Publicerad

Vinklubben Antipodes Premium Wines anmälde Systembolaget för missbruk av dominerande ställning. Konkurrensverket har utrett klagomålet och finner inte skäl att gå vidare med ärendet.

Antipodes Premium Wines och andra vinklubbar erbjuder hemleverans till svenska konsumenter av viner som kunderna beställer via Internet.

Sedan Sveriges inträde i EU 1995 har Konkurrensverket i uppdrag att två gånger om året rapportera om Systembolagets funktionssätt till EU-kommissionen. Konkurrensverket följer utvecklingen vad gäller Internethandel med alkoholdrycker i Sverige.

De frågor som vinklubben tagit upp om Systembolagets agerande kommer att följas upp i samband med kommande rapporter.

Relaterad information