Konkurrensverket anser att ickeval ska framgå i förfrågningsunderlag

Publicerad

Konkurrensverket har efter en anmälan från Svenska Beteendeanalysgruppen granskat valfrihetssystemet för privat psykoterapi i Uppsala läns landsting.

Konkurrensverket kommer inte att fortsätta utredningen om hantering av ickevalsalternativ inom Uppsala läns landstings valfrihetssystem. När patienten inte gör ett eget aktivt val av terapeut så avgörs det i samrådet mellan patient och läkare vilken terapeut som ska utgöra ickevalsalternativ för den enskilda patienten, konstaterar Konkurrensverket.

Konkurrensverket har inga belägg för att en tilldelning baserad på medicinsk kompetens och patientens specifika behov inte skulle vara objektiv eller innebära olikbehandling av privata terapeuter. Mot denna bakgrund bedömer Konkurrensverket att landstingets hantering av ickeval inte motiverar någon åtgärd.

I enlighet med lagen om valfrihetssystem (1 kap 2 §) framhåller Konkurrensverket att en upphandlande myndighet i förfrågningsunderlaget ska redogöra för hanteringen av ickeval.

Relaterad information