Konkurrensreglerna följs inte tror sju av tio

Pressmeddelande

Det finns ett starkt stöd för ett kraftfullt regelverk som motverkar konkurrensproblem. Samtidigt är det en vanlig uppfattning att det förekommer överträdelser av konkurrensreglerna.

Det framkommer av en undersökning som Konkurrensverket låtit Sifo göra hos intressentgrupperna små och stora företag, branschorganisationer, affärsjurister, journalister och företrädare för kommuner och landsting.

Nästan samtliga tillfrågade i alla de sex intressentgrupperna anser att konkurrens mellan företag är positivt. Nio av tio tillfrågade tror att ökad konkurrens leder till lägre pris, bättre kvalitet och större utbud för konsumenterna.

- Svaren i undersökningen visar att det finns en mycket stark tilltro till att konkurrens mellan företag är till nytta för konsumenterna. Den kunskapen är viktig för oss i vårt arbete att identifiera konkurrensproblem och rätta till dem, säger Konkurrensverkets tf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg.

Men samtidigt som det finns en stark tilltro till konkurrensens möjligheter är det många av de tillfrågade som tror att det förekommer överträdelser av reglerna. Omkring sju av tio svarar att de tror att det mycket ofta eller ganska ofta förekommer att aktörer medvetet bryter mot konkurrensreglerna.

- Det är en allvarlig signal när så många tror att det förekommer överträdelser av konkurrensreglerna. Vi är givetvis mycket intresserade av att få in fler tips och klagomål på misstänkta överträdelser av reglerna, säger Jan-Erik Ljusberg.

Att sätta stopp för karteller och andra allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna kommer även i fortsättningen att vara en prioriterad uppgift för Konkurrensverket. För företag som deltar i karteller och andra olagliga samarbeten finns sedan flera år en möjlighet att erkänna och därmed helt slippa påföljd (böter och/eller näringsförbud). Undersökningen visar dock att företagare och deras juridiska ombud har dålig kunskap om dessa möjligheter. Var tredje affärsjurist uppger att de inte känner till reglerna om befrielse från påföljd för den som lämnar en kartell.

- Det är minst sagt anmärkningsvärt att kunskapsnivån om lagens möjligheter är så låg bland affärsjuristerna. Vi från Konkurrensverket kommer att intensifiera vårt arbete med att informera om konkurrensreglerna, säger Jan-Erik Ljusberg.

Frågorna till de olika intressentgrupperna ingår i uppföljningen av Konkurrensverkets verksamhet som redovisas till regeringen varje år. Motsvarande mätningar har gjorts sedan början av 90-talet. I samband med att Konkurrensverket för ett år sedan fick ansvaret för tillsynen av offentlig verksamhet ingår även frågor inom detta område i undersökningen.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80 OBS: Nytt mobilnummer från december -08.
Ulf Ållebrand, avdelningschef, 08-700 15 01

Relaterad information