Konkurrenslagen skärps

Pressmeddelande

Näringsförbud blir en ny möjlig påföljd för företagsledare som deltar i en otillåten kartell. Det är en av nyheterna i den moderniserade och skärpta konkurrenslag som träder i kraft den 1 november.

- Jag välkomnar de skärpningar som nu kommer i konkurrenslagen. Nu får vi nya och bättre möjlighet att driva jakten på karteller och göra effektiva granskningar av företagskoncentrationer. Det sa Konkurrensverkets tf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg vid Konkurrensverkets konferens om nyheter i konkurrenslagen.

På bland annat följande områden ändras konkurrenslagen:

  • Konkurrensverket får möjlighet att i vissa fall besluta om avgiftsföreläggande. Det innebär att konkurrensskadeavgift kan dömas ut utan omfattande och tidsödande domstolsprocesser.
  • Näringsförbud blir en ny påföljd som kan drabba företagsledare som ägnar sig åt otillåtet samarbete i karteller.
  • Träffsäkrare prövningar av företagskoncentrationer. Ändrade regler för när en företagskoncentration ska anmälas och prövas av Konkurrensverket gör att fler betydelsefulla ärenden prövas, samtidigt som totala antalet ärenden kan minska.
  • Det blir justeringar i reglerna för hur konkurrensskadeavgifter ska beräknas, liksom i reglerna för eftergift. Eftergift innebär att det företag i en kartell som först kommer till Konkurrensverket och erkänner kan slippa påföljd.

- De nya reglerna innebär att vi får ett bättre och EU-anpassat regelverk. En effektiv tillämpning är en viktig förutsättning för väl fungerande marknader, säger Jan-Erik Ljusberg.

Den reformerade och moderniserade konkurrenslagen, som riksdagen fattade beslut om i stor enighet, träder i kraft den 1 november.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80
Charlotte Zackari, chefsjurist, tfn 08-700 16 13 eller 073-773 16 13

 

Relaterad information