Konkurrensen störs av subventioner

Publicerad

När staten eller kommuner ger stöd till verksamheter som agerar på den öppna marknaden sätts konkurrensen ur spel. En insyn i hur olika stöd påverkar offentlig näringsverksamhet är därför viktig.

– En effektiv tillämpning av statsstödsreglerna öppnar upp för fri konkurrens såväl mellan medlemsländerna i EU som gentemot tredje land. Även om vissa nationella särintressen kan bli lidande är den samlade positiva effekten avgjort större, säger generaldirektör Claes Norgren.
I Sverige finns transparenslagen som ett viktigt verktyg för att mäta statsstöd. Vid en konferens i Stockholm pekade Konkurrensverkets generaldirektör på vikten av att myndigheter och offentligt ägda företag redovisar sin verksamhet för att det ska vara möjligt att identifiera eventuella statsstöd.
– Det är positivt, utifrån konkurrenssynpunkt, att vi får redovisat hur konkurrensutsatt verksamhet finansieras, säger Claes Norgren.
I Sverige är detta extra viktigt eftersom vi har en relativt sett stor offentlig sektor.
– Privata företag får inte missgynnas på en marknad där offentligt ägda företag, eller myndigheter, ägnar sig åt subventionerad näringsverksamhet på samma marknad. Sådana subventioner är av ondo för marknaden. På marknader med fri konkurrens stimuleras aktörerna att effektivisera och komma med innovationer. Det leder till en förbättrad ekonomi, och därmed en tryggad välfärd på sikt, framhåller Claes Norgren.
I sitt anförande vid konferensen uppmanade Clas Norgren offentligt ägda företag och myndigheter som är osäkra på om de bör redovisa sin verksamhet i enligt med transparenslagen att ta det säkra före det osäkra och göra en redovisning.


För ytterligare information, kontakta:
Christian Berger, föredragande, tfn 08-700 16 55 eller 073-773 16 55
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Relaterad information