Konkurrens leder till tillväxt, innovation och effektivare offentlig sektor

Publicerad

Konkurrens och konkurrenspolitik bidrar till ekonomisk tillväxt, förbättrat innovationsklimat samt till ökad kvalitet och effektivitet i offentlig sektor.

Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket: ”En vision för konkurrenspolitiken – Med blicken mot 2020”. Rapporten är en svensk version baserad på den gemensamma nordiska rapporten ”A Vision for Competition – Competition Policy towards 2020”.

– Konkurrenspolitiken spelar en stor roll för att öka produktivitet, effektivitet och innovation i ekonomin, vilket skapar förutsättningar för hållbar tillväxt och hantering av de utmaningar som den svenska välfärdsmodellen står inför, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

När det gäller ökad kvalitet och effektivitet i offentlig sektor identifierar rapporten tre områden som berör Konkurrensverkets ansvarsområden. De är: offentlig upphandling och innovationsupphandling, genomförande av olika valfrihetssystem i offentlig sektor samt säkerställande av att privata och offentliga aktörer konkurrerar på lika villkor på marknaden.

– Rapporten visar dessutom att det både i Sverige och de andra nordiska länderna finns ett betydande utrymme för att stärka de rättsliga instrumenten och göra konkurrenspolitiken mer effektiv, säger Dan Sjöblom.

Relaterad information