Konkurrens- och marknadsförhållanden inom bank- och finanssektorn undersöks

Publicerad

I Konkurrensverkets arbete med att främja en effektiv konkurrens genomför vi en studie av marknads- och konkurrensförhållandena inom bank- och finanssektorn.

Lån till bostaden har mycket stor påverkan på hushållens ekonomi, och därmed på hela samhällsekonomin. Konkurrensen på bankmarknaden har varit i fokus under en längre tid. En fråga som har fått uppmärksamhet är den marginal bankerna tar ut mellan Riksbankens reporänta och den egna utlåningsräntan. Att bankkunder inte är så benägna att byta bank och vilken effekt det har på konkurrensen är också en fråga som är aktuell.

Konkurrensverket har ställt ett antal frågor riktade till banker och fondbolag för att undersöka vissa marknads- och konkurrensförhållanden inom bank- och finanssektorn. Det är framför allt bankernas utlåningsräntor och upplåningskostnader för bolån samt fondbolagens fondavgifter som vi vill titta närmare på.

Resultatet av Konkurrensverkets undersökning kommer att redovisas i en eller flera rapporter.

Har du frågor om Konkurrensverkets undersökning är du välkommen att kontakta John Söderström, john.soderstrom@kkv.se eller Mårten Törnqvist, marten.tornqvist@kkv.se.

Relaterad information