Kommuner får köpa vindkraft, men måste följa upphandlingsreglerna

Publicerad

Upplands Väsby kommuns planerade köp av vindkraft ska ske enligt upphandlingsreglerna. Det konstaterar Konkurrensverket i ett beslut.

Konkurrensverket menar i beslutet att den el som levereras av vindkraftverket ska anses vara för kommunens interna bruk och att det så kallade fastighetsundantaget inte är tillämpligt.

Kommunen förbinder sig genom förvärvsavtalet att ingå en rad olika avtal såsom serviceavtal m.m. Några av avtalens innehåll är dessutom bilagda köpeavtalet i färdig form. Det går således inte att se dessa avtal som separata i förhållande till köpeavtalet. Syftet med köpet kan därmed inte sägas vara att endast förvärva ett nyckelfärdigt vindkraftverk utan närmast att förvärva miljövänlig el till ett lågt pris. Vindkraftverket ska därför upphandlas i konkurrens i enlighet med LOU:s procedurregler.

Relaterad information