Kommuner får inte snedvrida konkurrensen

Pressmeddelande

Kommuner får inte agera osjyst mot privata företag. Det framgår av Marknadsdomstolens dom mot Räddningstjänsten Dala Mitt som ger viktig vägledning till hur kommuner och andra myndigheter får agera. Domstolen har helt gått på Konkurrensverkets linje i sin dom.

Marknadsdomstolen har slagit fast att Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt har brutit mot konkurrenslagen genom att vägra en privat aktör tillträde till ett övningsområde. Konkurrensverket har drivit målet, och nu har domen kommit från högsta rättsliga instans.

– Det är bra att vi nu får klarlagt att det finns tydliga gränser för hur kommuner inte får agera på marknader så att det stör konkurrensen. Det är inte tillåtet att agera osjyst mot privata företag på det här sättet, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

När Räddningstjänsten Dala Mitt vägrade att ge en privat aktör i säkerhetsbranschen tillträde till en viktig infrastruktur, övningsområdet i Bysjön utanför Borlänge, blev det svårare för det företaget att agera på ett konkurrenskraftigt sätt.

– Kommunalförbundets agerande har lett till att konkurrensen hämmats och att utbildningarna blivit dyrare, och det har i sin tur drabbat skattebetalarna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Domen från Marknadsdomstolen ger viktig vägledning och prejudikat som är värdefullt för alla kommuner och andra myndigheter. Domen påverkar också Konkurrensverkets pågående rättsliga processer på detta område på ett positivt sätt.

Just nu driver Konkurrensverket ärenden i domstol mot bland annat Servicekontoret i Borås kommun (huvudförhandling inleds i Stockholms tingsrätt måndag den 3 februari), och mot Badanstalten i Strömstad.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Relaterad information