Kommunalt bussbolag bedriver otillåtna beställningsresor

Pressmeddelande

Konkurrensverket stämmer det kommunala bolaget Skelleftebuss för att bolaget, genom sin närvaro på marknaden, har hindrat andra bussbolag från att verka och växa på marknaden för beställningstrafik. Konkurrensverket anser att Skelleftebuss har gått utanför sitt kompetensområde.

Det är andra gången på kort tid som Konkurrensverket går till domstol för att stoppa en offentligt driven verksamhet som begränsar konkurrensen för fristående företag. Nyligen lämnades en stämningsansökan in mot kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala-Mitt som vägrat en konkurrent tillträde till ett övningsområde. Enligt en regel som infördes i konkurrenslagen 2010 kan konkurrensbegränsande verksamhet förbjudas av domstol på talan av Konkurrensverket.

- Kommunala företag ska enligt lagen inte agera på ett sådant sätt att det begränsar konkurrensen för fristående företag. Att sätta konkurrensen ur spel och slå undan benen för privata företag är inte en uppgift för en kommun. Typiskt sett är det små och medelstora företag som drabbas, vilket är extra problematiskt eftersom dessa utgör grunden för vår tillväxt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Den beställningstrafik mot privata kunder som Skellefteåbuss ägnar sig åt är inte tillåten enligt konkurrenslagen eftersom den hämmar utvecklingen av en effektiv konkurrens. Verksamheten ligger utanför en kommuns kompetensområde och kan därför förbjudas. Skelleftebuss förfogar över drygt hundra bussar. De flesta används i kompetensenlig linjetrafik, men fyra bussar används huvudsakligen till beställningstrafik. Beställningsverksamheten sker i konkurrens med fristående företag på marknaden.

Konkurrensverket har nu lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt med krav att domstolen ska besluta att Skelleftebuss ska förbjudas att bedriva beställningstrafik där någon annan än Skellefteå kommun är beställare.

Sedan skärpningen av konkurrenslagen förra året har Konkurrensverket fått information om ett flertal fall där kommuner och statliga myndigheter bedriver säljverksamhet på ett sådant sätt att det kan misstänkas att konkurrensen snedvrids eller hämmas och fristående företag drabbas negativt. I flera fall har myndigheter och kommuner självmant ändrat sina beteenden.

- Kommuner eller statliga myndigheter ska inte bidra till att försämra konkurrensen. Offentliga aktörer har ett ansvar för att den verksamhet de bedriver inte sätter konkurrensen ur spel. Det är därför vi nu tar steget och går till domstol för att sätta stopp för Skelleftebuss beställningstrafik mot privata kunder, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Carl-Henrik Bergh, föredragande, tfn 08-700 15 91 Hanna Lekås, processråd, tfn 08-700 16 84

Relaterad information