Inte förbjudet kräva oberoende konsulter

Publicerad

Att ställa krav som syftar till att en leverantör ska vara oberoende är inte förbjudet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och gemenskapsrätten.

Men kravet måste vara proportionellt och skrivet så att det inte utesluter fler leverantörer än nödvändigt. Det menar Konkurrensverket i två yttranden till Kammarrätten i Stockholm.

Ärendet avser en kommun som ville köpa konsulttjänster för upphandling av el, och som ställde krav på att konsulterna skulle ha en oberoende ställning.

Relaterad information