Inköp Gävleborg döms att betala upphandlingsböter

Publicerad

Förvaltningsrätten i Falun har dömt inköpscentralen Kommunalförbundet Inköp Gävleborg att betala 170 000 kr böter/ upphandlingsskadeavgift för att ha gjort en otillåten direktupphandling. 

Inköp Gävleborg är ett kommunalförbund som har inrättats av tio kommuner. De är Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby. Förbundet agerar som inköpscentral med uppgift att samordna kommunernas inköpsverksamhet och har tagit över ansvaret för stora delar av kommunernas upphandlingsverksamhet.

Inköp Gävleborg slöt ramavtal med sex tryckerier, men någon konkurrensutsättning med annonserad upphandling gjordes inte. Avtalen utgjorde otillåten direktupphandling. Inköp Gävleborg hävdade att man hade slutit de aktuella avtalen i egenskap av ombud och menade därför att man inte ansvarade för den aktuella överträdelsen. Inköp Gävleborg menade att det i stället var de kommuner som hade anlitat inköpscentralen som bar ansvaret för den upphandlingsskadeavgift som kan komma ifråga.

Förvaltningsrätten i Falun, som konstaterar att upphandlingarna inte har genomförts på ett korrekt sätt, håller inte med Inköp Gävleborg. Domstolen anser att Inköp Gävleborg är ansvarig för de aktuella avtalen.

Vid bestämmande av påföljden framhåller domstolen bland annat att Inköp Gävleborg är ett förbund som har till syfte att just ha hand om anslutna kommuners upphandlingsverksamhet och att man därför borde kunna förvänta sig att förbundet har specialistkunskaper inom området.

Inköp Gävleborg har vid två tillfällen påbörjat upphandling av de aktuella tjänsterna, men har med hänvisning till ofullständiga underlag avbrutit båda upphandlingarna. I stället har ursprungliga ramavtal förlängts.

Förvaltningsrätten beslutar att Inköp Gävleborg ska dömas att betala 170 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Senast uppdaterad:

Relaterad information