Inget stopp för kommunal jaktmässa

Publicerad

Konkurrensverket har efter klagomål utrett om en kommunal jaktmässa i Skåne  skulle konkurrera på ett otillåtet sätt med en annan jaktmässa i närheten under hösten  2016. Efter utredning kan Konkurrensverket konstatera att så inte är fallet.

Klagomålet handlar om en jaktmässa som arrangeras av det kommunalt ägda Elmia AB, och om den kunde konkurrerar på ett otillåtet sätt med den sedan tidigare etablerade Skånska Jakt- och Fiskemässan i Skåne. Konkurrensverket bedömer i sitt beslut att det saknas indikationer på att Elmias mässa utgör ett sådant konkurrensproblem att en fortsatt utredning är motiverad.

Senast uppdaterad:

Relaterad information