Inget ingripande mot pendeln till Arlanda

Publicerad

Det ifrågasatta konkurrensproblem som Flygbussarna Airport Coaches anfört till Konkurrensverket angående SL:s och Upplands lokaltrafiks pendeltågslinje via Arlanda kommer inte att utredas vidare av Konkurrensverket.

Flygbussarna har i en anmälan framfört att SL:s nya pendeltågstrafik mellan Stockholm och Arlanda strider mot konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Efter att ha undersökt det ifrågasatta konkurrensproblemet närmare, har Konkurrensverket bedömt att det inte finns skäl att ytterligare utreda de förhållanden som påtalats i klagomålet.

Relaterad information