Ingen ytterligare utredning om kostupphandling

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att inte ytterligare utreda om Stockholms läns landstings upphandling av kostförsörjning strider mot upphandlingsreglerna.

Utgångspunkten vid en offentlig upphandling är att en upphandlande myndighet har rätt att själv definiera vad som ska upphandlas utifrån det behov som föreligger. Stockholms läns landsting har därmed haft full frihet att välja en så kallad kallmatsteknik.

Begreppet ”kostförsörjning” har emellertid i den aktuella upphandlingen en mycket bred innebörd. Upphandlingen omfattar bland annat produktion och leverans av patientmåltider, produktion, leverans och servering av måltider i ett flertal (personal)restauranger på sjukhusen, cateringverksamhet till sjukhusen samt leverans av dagligvaror, kioskverksamhet och eventuellt entreprenör för Take Away och andra tilläggstjänster.

Genom att till exempel separera kiosk- och café / restaurangverksamheterna kunde, enligt Konkurrensverkets uppfattning, eventuellt fler leverantörer ha lämnat anbud.

 

Relaterad information