Idrottsrörelsen överdriver

Pressmeddelande

– Konkurrensverket jämställer inte ideella föreningar med företag. Svenska bilsportförbundets (SBF) agerande riktar sig mot de egna leden och de som har funktionärslicens och tävlingslicens och inte mot ”konkurrenterna”. På så sätt försöker SBF försvåra för ”konkurrenterna” genom att skrämma de ideella krafterna i den egna rörelsen, säger Per Karlsson, chefsjurist, vid en pressträff i dag på Konkurrensverket.

– Det kan inte vara rimligt att ideellt arbetande funktionärer riskerar att bli av med sin funktionärslicens om de ställer upp som funktionärer i ett bilsportarrangemang som inte är sanktionerat av SBF. Det kan till exempel gälla enskilda tävlingar som SBF:s klubbar inte arrangerar. Det kan även gälla – vilket är minst lika anmärkningsvärt – helt andra grenar inom motorsport som SBF inte vill befatta sig med. Exempelvis riskerar en amatörrallyförare som deltar i en traktorpullingtävling att bli av med sin SBF-licens som rallyförare.

– Grundproblemet är att licensreglerna inte är proportionerliga i förhållande till SBF:s syften. Det har inget med vare sig ungdomsidrott eller demokrati att göra. Företrädarna för idrotten överdriver också när de påstår att Konkurrensverkets beslut leder till att en fotbollsspelare kan representera flera klubbar eller att det kommer att koras flera olika mästare inom samma grenar och klasser, säger Per Karlsson.

Bakgrund

Det beslut som Konkurrensverket fattade i maj 2011 syftar till att göra det möjligt för fler att kunna arrangera biltävlingar. Enligt Konkurrensverket ska de som har tävlings- eller funktionärslicens från Svenska bilsportförbundet kunna tävla eller vara funktionär vid tävlingar som arrangeras av andra än klubbar som är anslutna till förbundet. Konkurrensverkets beslut innebar att Svenska bilsportförbundet tvingades att ändra i sina regler.

Det kan bara finnas en innehavare av en titel som Sverigemästare i en idrottsgren. Och bara en organisation kan utse vilka personer eller lag som ska representera Sverige i internationella idrottstävlingar. Därmed har idrotten en särart jämfört med andra verksamheter.

Idrottens särart kan motivera vissa begränsningar i licensinnehavarnas handlingsfrihet, exempelvis för att de tävlingar som förbundets klubbar arrangerar ska kunna genomföras på ett rättvist, välordnat och säkert sätt. Men utöver detta ska det vara möjligt för andra än enbart föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet att arrangera tävlingar.

Konkurrensverkets beslut har överklagats av Svenska bilsportförbundet till Marknadsdomstolen, som tar upp målet till prövning under våren 2012.

För ytterligare information, kontakta:
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 08-700 15 56 eller 076-542 15 56
Kerstin Riese, tfn 08-70016 58 eller kerstin.riese@kkv.se

Relaterad information