Högre böter för upprepad felaktig upphandling

Publicerad

Luleå tekniska universitet har dömts att betala 100 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för upprepade otillåtna direktupphandlingar av vissa medietjänster. Det är Förvaltningsrätten i Luleå som beslutat om böterna efter krav från Konkurrensverket.

Konkurrensverket pekade i sin ansökan till Förvaltningsrätten i Luleå särskilt på det faktum att de otillåtna direktupphandlingarna varit ett upprepat beteende. Domstolen håller med i Konkurrensverkets bedömning och fastställer böterna/upphandlingsskadeavgiften till ett högre belopp än vad som annars hade varit skäligt.

I domen framhåller förvaltningsrätten att otillåtna direktupphandlingar är en av de allvarligaste överträdelserna inom upphandlingsområdet. Kontraktsvärdet i detta fall var närmare 1,2 miljoner kronor, och de otillåtna direktupphandlingarna har skett vid ett stort antal tillfällen under en längre period.

Domen meddelades av Förvaltningsrätten i Luleå den 30 mars 2012. Förvaltningsrättens målnummer är 434-12 E. Läs domen  (165 kb)

Andra domar om upphandlingsskadeavgift finns tillgängliga i vår databas för domstolsavgöranden, välj ärendetyp "Upphandlingsskadeavgift".

Relaterad information