Hindra inte nya företagsmodeller

Publicerad

Regler för offentlig upphandling och konkurrens är kommunicerande kärl och skapar förutsättningar för en väl fungerande inre marknad i Europa. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen över Kommissionens inremarknadsstrategi för varor och tjänster.

Just nu pågår ett arbete inom EU att uppdatera reglerna för den inre marknaden. Konkurrensverket har i ett yttrande till regeringen pekat på ett antal områden som verket ser som prioriterade i det arbetet.

Bland annat framhålls att gamla regelverk inte får hindra nya idéer och affärsmodeller från att växa fram. Ett exempel är den delningsekonomi som nu växer fram. Den får inte hindras, utan måste få agera på samma villkor som traditionellt företagande. Det kan innebära att regler kan behöva ändras, framhåller Konkurrensverket.

I yttrandet framhåller Konkurrensverket också vikten av att uppgiftslämningen i samband med efterannonsering i TED förbättras, liksom behovet av ett EU-nätverk för de nationella tillsynsmyndigheterna för offentlig upphandling.

Senast uppdaterad:

Relaterad information