Hårdare tag mot regelbrytare

Pressmeddelande

Förslaget att kunna döma ut marknadsskadeavgift (böter) för kommuner och statliga myndigheter som inte följer upphandlingsreglerna är bra. Men reglerna kan göras mer effektiva. Det konstaterar Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

Enklare regler vid offentlig upphandling och hårdare tag mot de som inte följer reglerna har regeringen föreslagit. Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling, stöder förslagen men anser att det är nödvändigt att gå längre än vad som föreslagits.

– Det är bra att vi nu får ökade möjligheter att sätta stopp för olagliga affärer som görs av staten eller kommuner. Hittills har vi saknat möjligheter att ta upphandlande myndigheter till domstol om de till exempel ingår avtal med en leverantör utan föregående annonsering. Nu blir detta möjligt, och det är ett stort steg framåt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Förebyggande regler

De nya reglerna kommer med all säkerhet att få fler kommuner, landsting och statliga organ att följa de regler som gäller vid offentlig upphandling.

– Enbart risken att kommunen eller myndigheten kan dömas att betala marknadsskadeavgift (böter) kommer att fungera avskräckande, säger Dan Sjöblom.

Högre maximibelopp

Men Konkurrensverket vill ha ännu kraftigare verktyg än vad regeringen föreslagit för att få kommuner, landsting och statliga myndigheter att följa upphandlingsreglerna. Regeringens förslag med ett maximalt belopp på fem miljoner kronor i marknadsskadeavgift (böter) borde, enligt Konkurrensverket, ersättas med ett maximibelopp som motsvarar tio procent av upphandlingens värde.

– Vissa upphandlingar kan handla om tiotals miljarder, och då framstår inte fem miljoner i maximala böter som tillräckligt avskräckande, säger Dan Sjöblom.

Möjlighet kräva in handlingar

Konkurrensverket vill också få effektivare verktyg för att kräva in handlingar och uppgifter från upphandlande myndigheter.

– Det är inte alls säkert att en myndighet eller en kommun som är utsatt för granskning självmant lämnar ut handlingar. Vi måste få möjlighet att kombinera ett krav på att lämna ut sakuppgifter med vite, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket framhåller vikten av att det införs en möjlighet att få fastställt om en myndighet eller offentligt ägt företag omfattas av upphandlingsreglerna eller inte.

Dessutom vill Konkurrensverket få möjlighet att fatta beslut, förenat med vite (straffavgift) för att förmå myndigheter att upphöra med överträdelser av upphandlingsreglerna.

Enklare regler

Konkurrensverket ställer sig bakom att en fast gräns för direktupphandlingar införs (cirka 285 000 kronor för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling). Under denna summa ska det inte vara krav på att använda anbudsförfarande med annonsering, men inget hindrar att man gör det ändå. Förslaget kommer att göra det lättare för såväl upphandlande myndigheter som för leverantörer att göra mindre affärer. Konkurrensverket stöder också en rad andra förslag som kommer att förenkla för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.

– Fler företag ska kunna, och vilja, lämna anbud vid offentliga upphandlingar. Det gäller särskilt små och medelstora företag. Med en effektivare upphandling stärks konkurrensen, vilket är bra för skattebetalarna, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Peter Lindblom, avdelningschef, tfn 08-700 16 27

Relaterad information