Haninge Bostäder krävs på tio miljoner kronor i upphandlingsböter

Pressmeddelande

Konkurrensverket kräver att det kommunala bostadsföretaget i Haninge, Haninge Bostäder AB, ska betala tio miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift/böter på grund av att de genomfört en otillåten direktupphandling.

Haninge Bostäder har av ett privat byggföretag förvärvat dess dotterbolag Vega Norra Parken AB (Vega). Vegas enda tillgång vid förvärvstillfället var ett byggentreprenadkontrakt som ingåtts med moderbolaget fyra dagar innan Vega köptes av Haninge Bostäder. Entreprenadkontraktet gällde uppförande av cirka 90 hyresbostäder inom området Vega i Haninge kommun.

Enligt Konkurrensverkets uppfattning var det huvudsakliga skälet till företagsköpet den byggentreprenad som Haninge Bostäder fick med köpet av Vega. Byggentreprenader omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU, och ska annonseras och konkurrensutsättas. Eftersom upphandlingen inte annonserats var förvärvet i strid med reglerna. Köp av aktier, i detta fall företaget Vega, är däremot undantagna från upphandlingsreglerna.

– Genom de olika transaktionerna har Haninge Bostäder gjort sig skyldigt till en otillåten direktupphandling. Utan annonsering och konkurrensutsättning går det inte att säga om det kommunala bolaget gjort den bästa affären till det bästa priset, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Entreprenadkontraktets värde är ca 136 miljoner kronor. Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att Haninge Bostäder ska dömas att betala tio miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift/böter.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80 
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Relaterad information