Hamnar bör införa ökad konkurrens

Publicerad

Det bör ställas höga krav på de hamnar som får stöd från samhället. Det framhåller Konkurrensverket i sitt yttrande till regeringen.

- De krav som Hamnstrategiutredningen föreslår ska ställas på de hamnar som ska ges prioritet från samhällets sida är otillräckliga, säger Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren.

Enligt Konkurrensverket ska hamnarna säkerställa att ökad konkurrens möjliggörs och uppmuntras med fler aktörer på marknaden för hamntjänster och lasthantering mm.

Tydliga krav bör ställas på att hamnarna ska vara tillgängliga för alla kunder på konkurrensneutrala villkor. Rederierna ska även få möjlighet till så kallad egenhantering av gods. Hamnbolag i de prioriterade hamnarna bör också organisatoriskt dela upp sin verksamhet i en del som sköter förvaltningen av infrastrukturen och en del som ansvarar för godshanteringen.

Relaterad information