Granskning av Vattenfalls prissättning av fjärrvärme i Uppsala avslutas

Publicerad

Konkurrensverket bedömer att en fortsatt utredning av Vattenfalls fjärrvärmeprissättning i Uppsala inte skulle leda till ett tydligt resultat och kan därmed inte längre motiveras.

Konkurrensverket har därför beslutat att avskriva ärendet från vidare handläggning.

Relaterad information