Granskning av onlineresebyrån Expedia avslutas

Pressmeddelande

Efter att onlineresebyrån Expedia ändrat tillämpningen av vissa villkor i sina avtal med hotellen avslutar nu Konkurrensverket en utredning mot företaget. Expedia verkar bland annat under varumärken som Expedia, Hotels.com och Venere.

Efter att Konkurrensverket och konkurrensmyndigheter i andra länder i EU inlett utredningar om Expedias villkor ändrade företaget tillämpning av sina avtalsvillkor från den 1 augusti 2015.  

I ett likartat ärende mot Booking.com, en konkurrent till Expedia, godtog Konkurrensverket tidigare i år ett åtagande från företaget att ändra vissa avtalsvillkor. Ändringen bestod bland annat i att Booking.com inte längre kräver att de priser som hotellen erbjuder på företagets hemsida måste vara lika eller lägre än de priser hotellen erbjuder via Booking.coms konkurrenter.

Expedia har nu frivilligt ändrat i sina villkor på ett likartat sätt som Booking.com. De villkor som Konkurrensverket preliminärt ansåg konkurrensbegränsande tillämpas därmed inte längre. Därför avslutar Konkurrensverket utredningen av Expedia.  

Konkurrensverkets utredningar avseende onlineresebyråer har samordnats med konkurrensmyndigheterna i Frankrike och Italien. Europeiska kommissionen har bistått konkurrensmyndigheterna i denna samordning.

E-handel i fokus inom EU
E-handel, där varor och tjänster beställs och förmedlas via internet, har ökat kraftigt under senare år. Utvecklingen drivs dels av helt nya tjänster, men också av att försäljning och distribution utvecklas genom nya affärsmetoder.  

Konkurrensvårdande myndigheter har på sistone ökat intresset för konkurrenssituationen inom e-handel. Inom EU har detta skett dels hos nationella konkurrensmyndigheter, dels på unionsnivå hos Europeiska kommissionen. Flera ärenden mot ledande internetföretag och marknadsstudier som rör e-handel har initierats runt om i Europa.

Utredningarna avseende onlineresebyråer är en del av detta fokus som syftar till att säkerställa att utvecklingen inom e-handel kännetecknas av en effektiv konkurrens med hög grad av innovation, stort utbud och prispress, till nytta för konsumenterna.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare tfn 08-700 15 80 eller 076 542 15 80
Martin Mandorff, enhetschef, tfn 08-700 15 53

Senast uppdaterad:

Relaterad information