Gör rätt och slipp sanktioner

Publicerad

Det är bättre att följa reglerna och göra rätt från början i stället för att riskera att drabbas av domstolsbeslut om böter. Det framhöll Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom när han träffade kommunrevisorer vid ett möte i Västerås.

Dan Sjöblom gav tre råd till revisorerna i kommunen för hur de i sitt arbete kan bidra till bättre offentliga upphandlingar:

  • Håll koll! – Ta lärdom av de exempel som finns. Revisorer bör reagera om man år efter år anlitar samma leverantör utan att upphandla.
  • Ha framförhållning! – Se till att alla upphandlingar görs i så god tid att det finns utrymme för en normal överprövning i domstol. Ha kontroll på avtalen och när de löper ut.
  • Följ upp! – En upphandling är inte slut när kontraktet skrivs. Utan uppföljning och kvalitetskontroll finns ingen möjlighet att se om skattepengarna använts på rätt sätt och att medborgarna fått rätt service.

– Att göra rätt från början handlar om kunskap och resurser. Jag menar att många upphandlingsansvariga inte har den position och den status de borde ha inom sin organisation. De personer som är satta att ansvara för att omsätta skattebetalarnas pengar i varor och tjänster bör ha en central position i organisationerna, framhöll Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i Västerås.

Relaterad information