Gör prismätningar före och efter apoteksreformen

Pressmeddelande

Gör en kartläggning av priserna på läkemedel nu, innan marknaden omregleras, för att kunna se vad som händer med läkemedelspriserna efter apoteksreformen. Det kräver Konkurrensverket och Konsumentverket i en gemensam skrivelse till regeringen.

Konsumentverket och Konkurrensverket har i uppdrag av regeringen att granska och följa utvecklingen på apoteksmarknaden när den omregleras nästa år. För att kunna göra en meningsfull granskning av hur det blir för konsumenter och för företag är det viktigt att göra en nulägesbeskrivning av priserna innan reformen genomförs. Detta är, menar Konkurrensverket och Konsumentverket, nödvändigt för att kunna utföra de olika granskningsuppdragen.

De båda myndigheterna vill nu att regeringen ger någon, till exempel Statistiska Centralbyrån, SCB, i uppdrag att samla in statistik på receptfria läkemedel. Priser på receptbelagda läkemedel kan tas fram av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TVL.

- Utan att veta hur priserna ligger i dag går det inte att säga hur priserna påverkats efter reformeringen av apoteksmarknaden nästa år. Hur priserna utvecklats är en viktig del i utvärderingen av en regelreformerad marknad, säger Konkurrensverkets tf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg i en kommentar.

De båda myndigheterna vill klarlägga hur kunderna upplever hanteringen av läkemedel, vilka möjligheter de har för reklamation och i vilken utsträckning som kunden får rätt, till exempel att varan byts ut eller att de får pengarna tillbaka. Då krävs det verktyg för att kunna följa utvecklingen, till exempel genom att statistik samlas in på ett enhetligt sätt.

- Möjlighet till reklamation är väsentligt för konsumenternas tilltro till marknaden och det är därför angeläget att goda möjligheter skapas för att följa utvecklingen i denna del, säger Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare Konkurrensverket, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80 Thomas Ringbom, föredragande Konkurrensverket, tfn 08-700 15 25
Carl Magnus Berglund, utredare Konsumentverket, tfn 054-19 40 86

Relaterad information