Gemensamma uttalanden från EU:s konkurrensmyndigheter

Publicerad

Ge inte EU:s mjölkproducenter större möjligheter att förhandla om priser via sina organisationer. Det framhåller 28 chefer för europeiska konkurrensmyndigheter i en resolution. De pekar också på behovet av att ha effektiva konkurrensmyndigheter.

Cheferna för de 27 nationella konkurrensmyndigheterna och Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens beslutade vid ett möte den 17 november 2010 att göra två gemensamma uttalanden.

Den första resolutionen  handlar om behovet av effektiva konkurrensmyndigheter. Myndighetscheferna understryker vikten av att konkurrensmyndigheterna har rätt kompetens och tillräckligt med resurser för att på ett effektivt sätt kunna bidra till en väl fungerande konkurrens och att detta är viktigt inte minst  i tider av ekonomisk nedgång.

I det andra uttalandet vänder sig myndighetscheferna mot en rekommendation om att införa regler på EU-nivå som skulle ge mjölkproducenternas organisationer möjlighet att förhandla om priser och andra affärsvillkor för sina medlemmars räkning. Ett sådant förslag förvärrar konkurrenssituationen för lokala mejerier och små företag och riskerar också att leda till högre konsumentpriser på mejeriprodukter.

Senast uppdaterad:

Relaterad information