Frivilligt åtagande från branschförening

Publicerad

En branschförening för laboratorieföretag har frivilligt åtagit sig att ändra sina allmänna bestämmelser för att undvika att bryta mot konkurrensreglerna. Åtagandet har förenats med ett vite på 750 000 kronor.

Föreningen ackrediterade laboratorier är en sammanslutning av privata laboratorieföretag som är verksamma inom leverans av analystjänster till företag och organisationer.

Enligt Konkurrensverkets preliminära bedömning innehåller de allmänna bestämmelser för laboratoriebranschen som ges ut av branschföreningen en potentiellt konkurrensbegränsande klausul. I bestämmelserna finns fasta procentsatser som är avsedda att bestämma avgifter vid leveransförseningar. Konkurrensverket anser att det är viktigt att företagen konkurrerar om vilka förseningsavgifter de erbjuder eftersom det kan påverka leveranssnabbheten.

Branschföreningens frivilliga åtagande innebär att de ändrar de allmänna bestämmelserna till att istället rekommendera att en särskild överenskommelse bör träffas avseende förseningsavgifter. Konkurrensverket har beslutat att förena åtagandet med ett vite på 750 000 kronor. 

Relaterad information