Förvånande omsvängning av domstolen

Pressmeddelande

Marknadsdomstolen gör en helt annan bedömning än vad Stockholms tingsrätt gjort tidigare. Domen innebär att det inte strider mot konkurrenslagstiftningen att Borås servicekontor fortsätter konkurrera med privata företag som de gjort hittills.

– Det är förvånande att Marknadsdomstolen kommer till en helt annan slutsats än tingsrätten beträffande vilka marknader som berörs. Vi måste nu förhålla oss till att Marknadsdomstolen ställer ännu högre krav än vad Stockholms tingsrätt och Konkurrensverket ansett vara rimligt. Marknadsdomstolen sätter ribban väldigt högt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Kommunala Borås servicekontor har utfört tjänster åt kommunen, men också sålt tjänster till privata kunder. Det har till exempel handlat om mark- och anläggningsarbeten för omkring 13 miljoner kronor årligen.

Konkurrensverket vände sig 2012 till Stockholms tingsrätt för att få ett förbud mot verksamheten, och tingsrätten gick helt på Konkurrensverkets linje i en dom från mars 2014. Borås kommun överklagade till Marknadsdomstolen som nu kommit med sin slutliga dom som inte går att överklaga.

– Konkurrensverket anser inte att kommunala skattesubventioner ska användas till att slå ut privata företag, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Jonson, biträdande avdelningschef, tfn 08-700 16 68

Senast uppdaterad:

Relaterad information