Fortsatt stort antal företagskoncentrationer

Publicerad

2007-12-28 13:31

Större företagskoncentrationer ska prövas av Konkurrensverket. En snabb titt på statistiken visar att det blir nästan lika många koncentrationsärenden i år som under 2006 som prövats av Konkurrensverket.

Under 1 januari - 30 november 2006 kom det in 101 ärenden. Samma period i år kom det in 100 ärenden.
Antalet förhandsärenden, det vill säga att information om det planerade samgåendet lämnas till Konkurrensverket innan den formella anmälan sker, ökade något, från 19 till 22 år 2007.

Alla de ärenden som prövats har lämnats utan åtgärd. Det innebär att Konkurrensverket inte har ingripit mot de planerade koncentrationerna i något fall.

Relaterad information