Förslag till ny lag om elektroniska pengar främjar konkurrensen

Publicerad

Konkurrensverket stöder regeringens förslag om införande av det nya e-penningdirektivet. Den föreslagna nya lagen underlättar utvecklingen av nya tjänster inom området och ger fler aktörer möjlighet att träda in på marknaden.

Detta bör öka konkurrensen och komma konsumenterna till nytta genom ett större utbud.

Konkurrensverket noterar i sitt yttrande till regeringen att det kan finnas andra hinder mot etablering och utveckling av nya tjänster inom området elektroniska pengar än de som anses följa av nuvarande reglering. Till exempel kan samarbeten mellan etablerade finansiella aktörer motverka nyetablering inom området. Sådana samarbeten kan, men behöver inte, stå i konflikt med konkurrenslagstiftningen.

Relaterad information