Förslag om nya tillsynsuppgifter för Konkurrensverket

Publicerad

Konkurrensverket föreslås bli tillsynsmyndighet för regelverket om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan.

Regeringen har genom budgetpropositionen, som presenterades den 21 september, föreslagit att Konkurrensverket får ett nytt ansvarsområde och utses till tillsynsmyndighet för regelverket om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Regelverket syftar till att skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter mot otillbörliga handelsmetoder.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 november 2021.

Senast uppdaterad:

Relaterad information