Förslag om ny lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

Publicerad

Konkurrensverket tillstyrker till viss del förslaget om ny lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen.

Det framgår i Konkurrensverkets yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet som föreslår att Arbetsförmedlingen bör få besluta att tillämpa valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Den föreslagna lagen bör dock enligt Konkurrensverket tydligare definiera vilka tjänster Arbetsförmedlingen får tillhandahålla i det aktuella valfrihetssystemet och vilken roll och vilka uppgifter Konkurrensverket ska ha om lagen träder i kraft. Konkurrensverket föreslår också att två nya lagförslag om Arbetsförmedlingens tillämpning av valfrihetssystemen bör samlas i en gemensam lag.

Lagen föreslås träda kraft 1 juli 2010.

Relaterad information