Forskningsrapport om effekter av företagsförvärv på drivmedelsmarknaden

Publicerad

Docent Mattias Ganslandt och ekonomie master Gunilla Rönnholm vid Center for European Law and Economics har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, analyserat konkurrenseffekterna av företagsförvärv på detaljhandelsmarknaden för drivmedel i Sverige.

En av slutsatserna är att det inte finns stöd för hypotesen att ökad marknadskoncentration på drivmedelsmarknaden under perioden 2001-2012 medfört att drivmedelsbolagen kunnat ta ut en högre bruttomarginal.

Forskningsrapporten har, tillsammans med rapporten ”Retail pricing, vertical control and competition in the Swedish gasoline market” (Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2013:5) använts som bakgrundsunderlag i samband med regeringsuppdraget att beskriva konkurrensen i Sverige 2013 (Konkurrensverkets rapport 2013:10).

Relaterad information