Forskarseminarium om konkurrens och offentlig sektor

Publicerad

Den offentliga sektor driver verksamhet i konkurrens med privat. Samtidigt gör det allmänna inköp för mångmiljardbelopp.

Allt detta påverkar samhället, ekonomin, konkurrensen och medborgarna på olika sätt. Dessa frågor är utgångspunkt för det årliga forskarseminarium som Konkurrensverket arrangerar den 13 november.

I anslutning till seminariet kommer forskarantologin ”The Pros and Cons of Competition in/by the Public Sector” att tas fram. I boken ger fyra internationellt erkända forskare sin syn på hur offentlig sektor påverkar konkurrensen.

Vid seminariet, som hålls på engelska, deltar ett drygt hundratal forskare och andra intressenter från ett 20-tal länder.

Tidigare ämnen som tagits upp till diskussion i forskarantologier och seminarier har bland annat varit informationsutbyte, vertikala bindningar, prisdiskriminering och företagskoncentrationer.

Forskarantologin "The Pros and Cons of Competition in/by the Public Sector" kommer att publiceras på webbplatsen inom några veckor.

Relaterad information