Förlängt uppdrag för Konkurrensverket att följa omregleringen av apoteksmarknaden

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga Konkurrensverkets uppdrag att följa och analysera utvecklingen med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden.

Den 1 juli 2009 omreglerades den svenska apoteksmarknaden när Apoteket AB:s monopol på apoteksverksamhet avvecklades. Från den 1 november 2009 blev det även tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än apotek.

Med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden fick Konkurrensverket i maj 2008 ett särskilt uppdrag av regeringen att följa och analysera utvecklingen på marknaden under omregleringsperioden.

I arbetet ska vi uppmärksamma Apoteket Omstrukturering AB (OAB) och regeringen på konkurrensproblem som vi identifierar och som riskerar att motverka målet om en väl fungerande omreglerad apoteksmarknad. Konkurrensverket ska löpande samråda med Konsumentverket vid uppdragets fullgörande.

Enligt det ursprungliga uppdraget skulle Konkurrensverket avsluta arbetet och lämna en redovisning till regeringen senast den 31 december 2009 med en beskrivning av de iakttagelser som Konkurrensverket har gjort och som OAB uppmärksammats på. Efter beslut av regeringen ska detta nu istället ske senast den 31 december 2010. I övrigt är det inga förändringar i uppdraget.

Det är viktigt att understryka att Konkurrensverket oberoende av uppdraget tillämpar konkurrensreglerna (den svenska konkurrenslagen och EU:s konkurrensregler) på apoteks- och läkemedelsområdena. Konkurrensreglerna gäller på såväl apoteksmarknaden som på alla andra marknader.

Liksom tidigare uppmanar Konkurrensverket intressenter och aktörer på apoteks- och läkemedelsområdena att komma in med information och synpunkter som kan ha betydelse för utvecklingen mot en väl fungerande apoteksmarknad. Skicka information och synpunkter till apoteksgruppen@kkv.se alternativt kontakta projektledare Thomas Ringbom på thomas.ringbom@kkv.se eller telefon 08-700 15 25.

Konkurrensverket och Konsumentverket har skickat en gemensam skrivelse till regeringen om arbetet med uppdragen.

Relaterad information