Företag gynnas av kommuners och myndigheters självsanering

Pressmeddelande

Efter skärpningen av konkurrenslagen utsätts färre företag för konkurrens från statliga eller kommunala aktörer. Lagskärpningen förra året har gett önskat resultat. Det framgår av Konkurrensverkets skrivelse till regeringen.

Tillägget i konkurrenslagen innebär att konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i vissa fall kan förbjudas. Nu, efter att lagen har varit i kraft ett drygt år, syns tydliga positiva effekter.

- Den självsanering som har inletts i kommuner och hos statliga myndigheter är det bästa sättet att undanröja konkurrensbegränsande offentliga verksamheter. Många säljverksamheter har avvecklats eller förändrats, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Under det första året som regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet har varit i kraft har ett stort antal ärenden kommit in till Konkurrensverket. Ett 50-tal av dessa har utretts vidare.

- Flera av ärendena har avslutats efter frivilliga åtgärder från den offentliga aktören. Vi följer nu upp hur de uppfyller de åtaganden de har gjort och skulle de svikta i sina åtaganden är vi beredda att vidta ytterligare åtgärder, säger Dan Sjöblom.

Hittills har Konkurrensverket gått till domstol med tre ärenden där offentliga verksamheter misstänks subventioneras, eller på annat sätt gynnas, och på så sätt hämmar eller snedvrider konkurrensen. Ofta är det mindre och lokalt förankrade företag som har drabbats.

- Det är bra att rollerna renodlas mellan det offentliga och det privata näringslivet. Många kommuner bedriver ett aktivt och värdefullt arbete för att stärka det lokala näringslivet och locka till sig fler företag som skapar arbetstillfällen och bidrar till välfärden. Då ska de inte samtidigt bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Stefan Sagebro, föredragande, tfn 08-700 15 71

Relaterad information