Förenklade regler för offentlig upphandling

Pressmeddelande

Förenklade regler vid offentlig upphandling skulle göra det lättare för såväl små och medelstora företag som för upphandlande enheter. Det framhåller Konkurrensverket i en skrivelse till regeringen.

Konkurrensverket vill ha förenklade regler för upphandlingar under ett fast belopp på 600 000 kronor. Vid upphandlingar under detta belopp ska minst tre leverantörer tillfrågas.
– En fast beloppsgräns, lika för alla myndigheter och kommuner, i kombination med förenklade formkrav, minskar byråkratin vilket leder till ökad regelefterlevnad. Därmed får fler företag möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. Särskilt små och medelstora företag skulle gynnas, säger generaldirektör Claes Norgren.


I dag bedömer varje upphandlande enhet (till exempel kommun, landsting eller statlig myndighet) själv var gränsen går för vad man kan direktupphandla. Bedömningarna av var gränsen går har varierat eftersom tolkningsutrymmet har varit stort. Under det belopp som varje upphandlande enhet definierat som ”lågt värde” kan direktupphandlingar i dag ske utan formkrav. Över dessa ”låga värden” gäller formkraven i lagen om offentlig upphandling fullt ut. Det har upplevts som betungande för både upphandlare och för företagen.
– Om reglerna är så krångliga att de kan fresta upphandlare att bryta mot reglerna, eller helt sonika strunta i dem, då undergrävs förtroendet och tilliten till hela regelverket. Det vore mycket allvarligt, säger Claes Norgren.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Lindblom, avdelningschef, tfn 08-700 16 27 eller 073-773 16 27
Kerstin Riese, presskontakt, tfn 08-700 16 58 eller 073-773 16 58 

Relaterad information