Fördjupad undersökning av Schibstedts förvärv av Hemnet

Publicerad

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv på marknaden för digitala söktjänster av bostäder.

Den 3 februari 2016 tog Konkurrensverket emot en anmälan om företagskoncentration gällande Blocket AB:s förvärv av Hemnet Sverige AB. Förvärvet berör marknaden för digitala söktjänster för bostäder som är till salu. Den inledande undersökningen indikerar att företagskoncentrationen kan komma att påtagligt hämma konkurrensen. För att kunna ta slutlig ställning krävs ytterligare utredning och analys. Konkurrensverket har därför beslutat att genomföra en så kallade särskild undersökning.

Beslutet innebär att Konkurrensverket har möjlighet att fortsätta utreda ärendet i upp till tre månader. Senast den 9 juni 2016 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om Konkurrensverket ska ansöka om ett förbud mot affären hos Stockholms tingsrätt.

Senast uppdaterad:

Relaterad information