Fördel för statliga alternativ snedvrider konkurrensen

Publicerad

Enligt förslaget till förändringar i premiepensionssystemet gynnas de statliga alternativen framför de privata. Detta kan snedvrida konkurrensen, framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Om förslagen genomförs kommer staten sannolikt att bli en mycket viktig och stark aktör på den marknad som avser val av förvaltare av premiepensionerna. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen. Privata aktörer riskerar, om förslagen genomförs, att få en konkurrensnackdel jämfört med de statliga alternativen.

Relaterad information