Förbjud fjärrvärmeaffär mellan Logstor och Powerpipe

Pressmeddelande

Att låta de två största företagen gå samman och få 80 procent av marknaden för fjärrvärmerör skadar konkurrensen. Det anser Konkurrensverket som kräver att affären förbjuds. Därför överklagas tingsrättens dom till högsta instans.

Företagen Logstor och Powerpipe är båda verksamma på marknaden för fjärrvärmerör och andra produkter med anknytning till fjärrvärme. De är också de två största aktörerna i landet. Logstor planerar att förvärva konkurrenten Powerpipe, vilket enligt Konkurrensverket skulle få betydande effekter för marknaden och för kunderna, om affären genomfördes.

För att få ett förbud mot den planerade företagsaffären vände sig Konkurrensverket till Stockholms tingsrätt. Domstolen gjorde dock en annan bedömning än Konkurrensverket, bland annat när det gäller avgränsningen av den geografiska marknaden. Konkurrensverket anser att effekterna måste bedömas på marknaden i Sverige, medan tingsrätten ansåg att bedömningen ska omfatta ”norra Europa”.

– Konkurrensverket har noga studerat tingsrättens dom och kan konstatera att vi tyvärr inte lyckats förmå domstolen att ta till sig den i vår mening övertygande bevisning som finns för vårt synsätt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

– Om affären tillåts att genomföras skulle detta sannolikt medföra prishöjningar och andra försämringar som skulle drabba kunderna och ytterst alla konsumenter som använder fjärrvärme i sina hus. Det är därför vi nu överklagar till högsta instans, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-542 15 56

Senast uppdaterad:

Relaterad information