Falun krävs på böter för felaktig upphandling

Pressmeddelande

Falu kommun krävs på 10 miljoner kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift. Konkurrensverket menar att kommunen gjort en otillåten direktupphandling av vägunderhåll och går nu till domstol för att få böterna utdömda.

Falu kommun förlängde ett avtal med byggföretaget PEAB om underhåll av gator och vägar i Falun utan att konkurrensutsätta upphandlingen. Enligt lagen om offentlig upphandling skulle en ny konkurrensutsättning med annonsering ha skett. Då skulle fler leverantörer ha kunnat lämnat anbud.

Det sammanlagda värdet på den otillåtna direktupphandlingen är 161 miljoner kronor och kontraktet kan gälla i upp till sju år. De böter som kan bli aktuella är lägst 10 000 kronor och högst 10 miljoner kronor, dock högst 10 procent av kontraktets värde. Värdet på kontraktet och allvaret i överträdelsen gör att Konkurrensverket kräver att Falun ska betala maximalt bötesbelopp, 10 miljoner kronor.

Falu kommun har till Konkurrensverket framfört att avtalet har ingåtts av en tjänsteman som överträdde sina befogenheter. Kommunen har för avsikt att säga upp avtalet med PEAB i förtid och istället gå ut med en riktig offentlig upphandling. Enligt kommunen bör detta utgöra förmildrande omständigheter och påverka böternas storlek. Konkurrensverket håller inte med.

– Om myndigheter skulle kunna gömma sig bakom enskilda tjänstemäns påstådda misstag skulle det urholka respekten för regelverket. Det är alltid myndigheten som ansvarar för att lagen om offentlig upphandling följs, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. 

– Att myndigheter försöker begränsa skadeverkningarna av sina överträdelser är visserligen lovvärt, med Falu kommun gjorde detta först efter att Konkurrensverket hade inlett en granskning av upphandlingen. I sådana fall bör ingen rabatt ges, säger Dan Sjöblom.

Efter en skärpning av lagen om offentlig upphandling är det nu möjligt för Konkurrensverket att vända sig till domstol med krav att böter/ upphandlingsskadeavgift döms ut. Detta är det nionde ärendet som Konkurrensverket tar till domstol med krav på böter. Nu är det förvaltningsrätten i Falun som får avgöra frågan.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller  076-542 15 80
Daniel Johansson, processråd, tfn 08-700 15 74

Relaterad information