Externa rådgivare utsedda till internationellt nätverk

Publicerad

Konkurrensverket har utsett externa rådgivare för Konkurrensverkets deltagande i International Competition Network, ICN. Tidsperioden avser 9 juni 2020–31 maj 2021.

 • Arbetsgruppen för karteller arbetar med frågor kring hur karteller upptäcks och motverkas. Kartellgruppen består av två arbetsgrupper varav den ena fokuserar på de juridiska ramarna och den andra på metodfrågor.

  Externa rådgivare:
  Kristoffer Molin, Scania
  Pamela Hansson, Kastell Advokatbyrå AB
  Per Karlsson, Advokatfirman Per Karlsson & Co AB
 • Arbetsgruppen för företagskoncentrationer fokuserar på att skapa konvergens och underlätta förfaranden vid koncentrationskontroll.

  Externa rådgivare:
  Andres Acevedo, Acevedo Advokat AB
  Sibel Yilmaz, Linklaters LLP
  Fredrik Lindblom, Advokatfirman Cederqvist KB
  Andreas Reindl, Van Bael & Bellis
 • Arbetsgruppen för ensidiga förfaranden arbetar med att öka förståelsen för frågor kring ensidiga ageranden från företag med dominerande ställning och skapa ökad konvergens inom detta område.

  Externa rådgivare:
  Trine Osen Bergqvist, Advokatfirman Vinge
  Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi
  Robert Moldén, Front Advokater och Handelshögskolan i Stockholm
  Eric Ericsson, Advokat Eric Ericsson AB
 • Arbetsgruppen för konkurrensfrämjande åtgärder fokuserar på att utveckla verktyg och rekommendationer för att öka effektiviteten i myndigheternas konkurrensfrämjande aktiviteter.

  Externa rådgivare:
  Sarah Hoskins, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
 • Arbetsgruppen för effektiva arbetsmetoder arbetar med att identifiera och utveckla metoder för att konkurrensmyndigheter ska kunna bedriva en välfungerande verksamhet. Gruppen arbetar också med att öka delaktigheten av chefsekonomer/erfarna ekonomer och NGA:s inom ICN för att fortsätta utveckla och framhålla vikten av ekonomernas roll i konkurrenstillsynen.

  Externa rådgivare:
  Dina Kallay, Ericsson
   

ICN är ett informellt nätverk av konkurrensmyndigheter världen över med den gemensamma ambitionen att omhänderta frågor kring tillämpningen av konkurrensreglerna och konkurrenspolicy.

Arbetet inom ICN drivs i projektform där även externa rådgivare, så kallade Non-Governmental Advisors (NGA:s), deltar och bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information