EU-kommissionen inleder ett offentligt samråd om ett nytt konkurrensverktyg

Publicerad

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att få in synpunkter i syfte att undersöka behovet av ett eventuellt nytt konkurrensverktyg som skulle göra det möjligt att åtgärda brister i de gällande konkurrensreglerna och att ingripa mot strukturella konkurrensproblem på olika marknader i tid och på ett effektivt sätt.

De tillsynserfarenheter som EU-kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna inom EU haft, liksom diskussionen kring gällande konkurrensreglers ändamålsenlighet, har bidragit till att identifiera vissa strukturella konkurrensproblem som EU:s konkurrensregler inte kan ta itu med eller inte kan hantera på det mest effektiva sättet.

Syftet med EU-kommissionens samråd är att samla in synpunkter från berörda parter om två aspekter. För det första uppmanas berörda parter att lämna sina synpunkter på om det finns ett behov av ett nytt konkurrensverktyg för att säkerställa rättvisa och konkurrensutsatta marknader i syfte att ge europeiska konsumenter lägre priser och högre kvalitet samt mer valfrihet och innovation. För det andra uppmanas berörda parter att bidra med synpunkter kring vilka egenskaper ett sådant nytt konkurrensverktyg bör ha för att kunna hantera strukturella konkurrensproblem i rätt tid och på ett effektivt sätt.

Samrådet om det nya konkurrensverktyget görs i samband med kommissionens nya initiativ om en plattformsspecifik förhandsreglering, som är en del av paketet med den digitala inre marknaden som meddelades i kommunikationen "Att forma EU:s digitala framtid".

Sista datum för att svara på det offentliga samrådet är den 8 september 2020.

För eventuella frågor kring samråden, kontakta COMP-NEW-COMPETITION-TOOL@EC.EUROPA.EU eller den internationella funktionen på Konkurrensverket, internationella@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information