Ett steg mot ett upphandlingsstöd i världsklass

Publicerad

Nu tas ytterligare ett steg i arbetet för att nå ett samlat upphandlingsstöd. Den verksamhet som hittills legat på Kammarkollegiets upphandlingsstöd kommer över till Konkurrensverket.

– De som söker vägledning i samband med offentliga upphandlingar ska erbjudas ett samlat stöd i världsklass. Det är min ambition, säger Konkurrensverkets generaldirektör i en kommentar.  

Just nu pågår en omorganisation och förstärkning av det stöd som staten ger i samband med offentlig upphandling.   Den 1 januari fördes ansvaret för stöd och vägledning i samband med innovationsupphandlingar över från VINNOVA till Konkurrensverket. Nu, den 1 mars, förs verksamheten från Kammarkollegiets upphandlingsstöd över. Och den 1 juli ska den verksamhet för stöd och vägledning som ligger hos Miljöstyrningsrådet också komma till Konkurrensverket. Dessutom har regeringen utlovat ytterligare resurser från och med år 2015 för stöd och vägledning på upphandlingsområdet.  

– Vi får nu ett samlat upphandlingsstöd som ska sprida kunskap om reglerna och om rättsläget, inklusive om upphandlingsreglernas relation till innovation, hållbarhet och småföretagarfrågor. Målsättningen är att fler upphandlingar ska bidra till dessa samhälleliga mål. Våra gemensamma skattepengar ska användas strategiskt - och korrekt - för att bidra till en hållbar utveckling, säger Dan Sjöblom.  

Den information som finns på upphandlingsstöd.se och på valfrihetswebben.se kommer att finnas kvar som tidigare. Vägledningar och annat informationsmaterial kommer att finnas tillgängliga för att ge stöd åt upphandlare och leverantörer.

Relaterad information