Enkät till leverantörer i jordbruks- och livsmedelskedjan om avtalsvillkor och beteenden

Publicerad

Lagen om otillbörliga handelsmetoder som föreslås träda i kraft i november 2021 ska skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsvaror mot vissa avtalsvillkor och beteenden som köpare utövar mot leverantörer. Konkurrensverket har utsetts till ansvarig tillsynsmyndighet för regelverket.

Som en förberedelse för det nya tillsynsuppdraget genomför Konkurrensverket just nu en enkät för att undersöka hur vanligt förekommande dessa avtalsvillkor och beteenden är i dag.

Konkurrensverket har kontaktat flera branschorganisationer som är verksamma inom jordbruks- och livsmedelssektorn som hjälper oss att distribuera enkäten till sina medlemmar.

Om du är medlem i flera olika branschorganisationer kan det hända att du får enkäten från flera branschorganisationer. Du ska då bara besvara enkäten en gång.

Lämna synpunkter även om du inte är medlem i en branschorganisation

Om du är en leverantör inom jordbruks- och livsmedelssektorn men inte är medlem i någon branschorganisation eller om vi inte har kontaktat just din branschorganisation så är du självklart välkommen att kontakta oss om du också vill lämna dina synpunkter genom att fylla i enkäten.

Enkäten kommer att vara öppen till och med den 29 mars 2021.

Kontakt

Om du har frågor om enkäten eller vill lämna andra synpunkter går det bra att kontakta projektledare Jaewon Kim via e-post jaewon.kim@kkv.se eller på telefon 08-700 16 37. Det går också bra att mejla till konkurrensverket@kkv.se och hänvisa till diarienummer 592/2020.

Senast uppdaterad:

Relaterad information