Egenregi ska inte betraktas som leverantör i valfrihetssystem

Publicerad

Det kan inte krävas att egenregi och privata aktörer i ett valfrihetsystem behandlas lika enligt den så kallade likabehandlingsprincipen i lagen om valfrihetssystem (LOV). Det slår Konkurrensverket fast i ett ärende som handlar om konkurrensneutralitet inom valfrihetssystem i Jämtlands läns landsting.

Konkurrensverket skriver i beslutet att de landstingsdriva vårdenheterna inte kan ses som leverantörer inom ramen för ett valfrihetssystem. Därmed saknas förutsättningar att pröva om en eventuell bristande konkurrensneutralitet kan strida mot likabehandlingsprincipen.

Konkurrensverket lämnar även rekommendationer inom ramen för beslutet, bland annat betonas vikten av öppenhet och tydlighet i förfrågningsunderlag. Bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen att alla utförare behandlas lika betonas också i beslutet.

Relaterad information