Eftergiftsseminarium i Stockholm

Publicerad

Ett 40-tal ombud, bolagsjurister och andra intresserade deltog på Konkurrensverkets eftergiftsseminarium den 15 oktober i Stockholms City Conference Center.

Medarbetare från Konkurrensverkets eftergiftsgrupp informerade om eftergift av konkurrensskadeavgift respektive näringsförbud och bjöd in till diskussion om hur man kan göra eftergiftsprogrammet mera tillgängligt för marknadens aktörer.

- Det var många insiktsfulla och intressanta inspel från deltagarna, konstaterar Charlotte Landström Axelsson, byråchef och en av presentatörerna från Konkurrensverket, efter seminariet.

Syftet med seminariet var att sprida information om de svenska eftergifts- och näringsförbudsreglerna och berätta om hur Konkurrensverket tillämpar reglerna. 

- Det är viktigt att företag och företagsledare vet att de har allt att vinna på att informera oss på Konkurrensverket om ett förbjudet samarbete och att de kan ansöka om eftergift för sin medverkan, säger Charlotte Landström Axelsson.

De företag som anmäler en kartell till Konkurrensverket kan slippa böter helt och företrädare för ett företag kan få eftergift av näringsförbud.

Relaterad information