Domstolsutslag leder till monopol

Pressmeddelande

Det är mycket olyckligt att dörren nu öppnas för att skapa ett monopol på marknaden för låssmedsgrossister i Sverige. Det menar Konkurrensverket efter beslutet från Stockholms tingsrätt om att avvisa Konkurrensverkets talan om att förbjuda Assa Abloys förvärv av låssmedsgrossisten Copiax.

Under utredningen av företagsförvärvet begärde Konkurrensverket i olika omgångar in handlingar och dokument från Assa Abloy. Först efter den exceptionella åtgärden att förelägga Assa Abloy vid vite, lämnades kompletta handlingar in. En sådan speciell åtgärd har aldrig tidigare vidtagits sedan lagen trädde i kraft 1993.

De uppgifter som, efter föreläggande vid vite, kom in från Assa Abloy saknades i Assa Abloys förvärvsanmälan. Därför beslutade Konkurrensverket att upphäva den tidigare komplettförklaringen. Detta beslut överklagades till länsrätten och Assa Abloy har i tingsrätten krävt att Konkurrensverkets talan ska avvisas. Tingsrätten har nu gett Assa Abloy rätt. Det innebär i sin tur att Konkurrensverket inte kan stoppa Assa Abloys förvärv av Copiax och att det därmed kan skapas ett monopol på marknaden för låssmedsgrossister om Assa Abloy fullföljer köpet.

- Nu ska vi noggrant analysera domstolsbeslutet. Därefter får vi ta ställning till om vi ska överklaga domen. Det måste stå klart hur lagen ska tolkas, särskilt när det handlar om snäva tidsgränser, säger Konkurrensverkets tf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg.

I det aktuella fallet innebär tingsrättens beslut att den stämningsansökan som Konkurrensverket lämnade in den 8 september till Stockholms tingsrätt för att stoppa Assa Abloys köp av konkurrenten Copiax inte kommer att behandlas av domstolen. Det blir nu möjligt för Assa Abloy att köpa Copiax och därmed skapa ett monopol på marknaden för låssmedsgrossister.

- I fortsättningen kommer vi att tvingas ställa större krav innan vi accepterar de handlingar som företag presenterar för oss i förvärvsprövningar. Annars återstår bara för oss att gå till domstol och begära formell förlängning av våra frister. Det kan innebära att besluten drar ut på tiden, vilket är till nackdel för de företag som vill genomföra strukturåtgärder, säger Jan-Erik Ljusberg.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 073-773 15 80
Charlotte Zackari, chefsjurist, tfn 08-700 16 13 eller 073-773 16 13

Relaterad information